Bestuur Noorderzijlvest stelt ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast

Op woensdagavond 3 februari stelde het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het  voorgestelde ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast. Met behulp van  deze maatregelen verbetert het waterschap de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water  (KRW) en speelt het in op de recreatieve functie van het meer. Het pakket kwam tot stand in nauwe  samenwerking met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij  Groningen Drenthe, het Meerschap en het waterschap. Op twee momenten werden ook andere bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer geraadpleegd. Zij konden online suggesties  aandragen, reageren en voorkeuren aangeven. 

Lees “Bestuur Noorderzijlvest stelt ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast” verder

Voorlopig advies KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer

Een maatregelenpakket uitdenken, waarbij we de waterkwaliteit verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) en we inspelen op de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer. Deze opgave is de afgelopen maanden binnen een intensief proces van co-creatie opgepakt. Hierbij werkten de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en waterschap Noorderzijlvest nauw samen. Het resulteerde in een voorlopig advies dat nu voorligt aan omwonenden en gebruikers van het meer. Wat vinden zij ervan en welke locaties hebben de voorkeur voor het uitvoeren van maatregelen?

Lees “Voorlopig advies KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer” verder

Uitleg over Kaderrichtlijn Water

Door het waterschap Noorderzijlvest is een animatiefilmpje over de Kaderrichtlijn Water en het project Paterswoldsemeer gemaakt.
In de animatie (het filmpje duurt ongeveer 5 minuten) legt het waterschap uit wat de KRW inhoudt en wat dit voor het Paterswoldsemeer betekent.
De animatie is ook terug te vinden op de projectwebsite: https://www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer/

Update 25 april 2020

Achtergrond

De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is ontstaan als reactie op de vele zorgen rond de ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als DE recreatieplas van Groningen en Drenthe. De Beweging wordt gesteund door ruim 1700 ondertekenaars van de Open Brief aan het Waterschap Noorderzijlvest van 20 februari 2020 en door bijna 300 aanwezigen op een bijeenkomst georganiseerd door het Waterschap op 24 februari 2020 in De Rietschans.

Lees “Update 25 april 2020” verder

Update 15 maart 2020

Wat is er gebeurd na de Open Brief aan het Waterschap Noorderzijlvest?     

Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door ruim 1700 personen ondertekend en ook  door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

Lees “Update 15 maart 2020” verder

Alternatieve locaties moeraszones op het land

Het waterschap heeft de beweging verzocht om mee te denken over alternatieven voor de moeraszones in het water. Een aantal mogelijke locaties staan hieronder beschreven.

MOERASZONES OP HET LAND   (Oppervlakte benadering)

HELPERMOLENPOLDER EN NIJVEENSTERKOLK  ( 6 ha)

Deze polder heeft sinds de aanleg van de nieuwe oeverbeschermimg ( Lage Wal)  met een natuurvriendelijke oever een open verbinding met het Paterswoldsemeer.  In gesprekken met het Waterschap is gewezen op de mogelijkheid om deze polder te gebruiken als een filter voor het water van het Paterswoldsemeer. Dat zou o.a. inhouden dat de polder verdiept zou moeten worden. Kosten waren de reden om dit niet te doen. Eigenaar is het Meerschap

Lees “Alternatieve locaties moeraszones op het land” verder

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest, door Hennie van Beek en Henk G. Sol, regiegroep Beweging, op woensdag 11 maart 2020, 19.30 uur, Waterschapshuis

1.Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door 1730 personen ondertekend en door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

Lees “Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest” verder

Update activiteiten Paterswoldsemeerbeweging

Wat gebeurt er?

Op maandagavond 24 februari heeft dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest
toegezegd dat er geen moeras in het Paterswoldsemeer gaat komen.
De regiegroep (voorheen taakgroep) richt zich nu op de hoogste prioriteit: de terugdringing
van de waterplanten in het meer.

Lees “Update activiteiten Paterswoldsemeerbeweging” verder