Update 15 maart 2020

Wat is er gebeurd na de Open Brief aan het Waterschap Noorderzijlvest?     

Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door ruim 1700 personen ondertekend en ook  door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

Lees “Update 15 maart 2020” verder

Alternatieve locaties moeraszones op het land

Het waterschap heeft de beweging verzocht om mee te denken over alternatieven voor de moeraszones in het water. Een aantal mogelijke locaties staan hieronder beschreven.

MOERASZONES OP HET LAND   (Oppervlakte benadering)

HELPERMOLENPOLDER EN NIJVEENSTERKOLK  ( 6 ha)

Deze polder heeft sinds de aanleg van de nieuwe oeverbeschermimg ( Lage Wal)  met een natuurvriendelijke oever een open verbinding met het Paterswoldsemeer.  In gesprekken met het Waterschap is gewezen op de mogelijkheid om deze polder te gebruiken als een filter voor het water van het Paterswoldsemeer. Dat zou o.a. inhouden dat de polder verdiept zou moeten worden. Kosten waren de reden om dit niet te doen. Eigenaar is het Meerschap

Lees “Alternatieve locaties moeraszones op het land” verder

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest, door Hennie van Beek en Henk G. Sol, regiegroep Beweging, op woensdag 11 maart 2020, 19.30 uur, Waterschapshuis

1.Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door 1730 personen ondertekend en door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

Lees “Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest” verder

Update activiteiten Paterswoldsemeerbeweging

Wat gebeurt er?

Op maandagavond 24 februari heeft dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest
toegezegd dat er geen moeras in het Paterswoldsemeer gaat komen.
De regiegroep (voorheen taakgroep) richt zich nu op de hoogste prioriteit: de terugdringing
van de waterplanten in het meer.

Lees “Update activiteiten Paterswoldsemeerbeweging” verder

Openbare bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, dd 24 februari 2020

Aize Bouma: gespreksleiding
Bert Middel: dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest
Bart Jan Pol: deskundige van het Noorderzijlvest
Plm 280 belangstellenden/ betrokkenen

Samenvatting door: regiegroep Paterswoldsemeerbeweging

Introductie Aize: Het karakter van de avond is veranderd. De petitie is het uitgangspunt voor de bijeenkomst. De dijkgraaf gaat op deze petitie reageren en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De eindtijd is onbekend.

Lees “Openbare bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, dd 24 februari 2020” verder

Bijdrage Henk Sol Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, De Rietschans, 24 februari 2020

Beweging Recreatie Paterswoldsemeer
Bijdrage Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, De Rietschans, 24 februari 2020

Wij hebben grote zorgen over de plannen van het Waterschap Noorderzijlvest voor de
ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als de recreatieplas van Groningen en Drenthe.
Wij, bijna 1700 ondertekenaars van de Open Brief, horecaondernemers, recreatieondernemers,
watersportverenigingen, verenigingen van omwonenden, hebben zorgen om

Lees “Bijdrage Henk Sol Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, De Rietschans, 24 februari 2020” verder

Bijeenkomst 24 februari

Op een zeer druk bezochte avond met naar horen zeggen 260 bezoekers heeft Bert Middel namens het Waterschap toegezegd geen moerassen in het meer aan te leggen. Het doel van het waterschap om de Europese KRW norm te halen blijft wel staan, waardoor we nog steeds kunnen rekenen op een explosie van waterplanten bij helderder worden van het water.

De hieruit volgende waterplanten woekering zal met maaien in toom gehouden moeten worden. Meer details volgen later.

Lees “Bijeenkomst 24 februari” verder

Reactie Waterschap

Geachte heer/mevrouw,

Waterschap Noorderzijlvest ontving deze week een open brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer. Zij vraagt hierin onder andere meer aandacht te schenken aan de recreatieve en economische belangen rond het Paterswoldsemeer. Ook is een petitie opgesteld die steun krijgt van vertegenwoordigers uit de recreatie- en horecasector en van tal van omwonenden.

Lees “Reactie Waterschap” verder