Uitleg over Kaderrichtlijn Water

Door het waterschap Noorderzijlvest is een animatiefilmpje over de Kaderrichtlijn Water en het project Paterswoldsemeer gemaakt.
In de animatie (het filmpje duurt ongeveer 5 minuten) legt het waterschap uit wat de KRW inhoudt en wat dit voor het Paterswoldsemeer betekent.
De animatie is ook terug te vinden op de projectwebsite: https://www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer/

Update 25 april 2020

Achtergrond

De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is ontstaan als reactie op de vele zorgen rond de ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als DE recreatieplas van Groningen en Drenthe. De Beweging wordt gesteund door ruim 1700 ondertekenaars van de Open Brief aan het Waterschap Noorderzijlvest van 20 februari 2020 en door bijna 300 aanwezigen op een bijeenkomst georganiseerd door het Waterschap op 24 februari 2020 in De Rietschans.

Lees “Update 25 april 2020” verder

Update 15 maart 2020

Wat is er gebeurd na de Open Brief aan het Waterschap Noorderzijlvest?     

Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door ruim 1700 personen ondertekend en ook  door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

Lees “Update 15 maart 2020” verder

Alternatieve locaties moeraszones op het land

Het waterschap heeft de beweging verzocht om mee te denken over alternatieven voor de moeraszones in het water. Een aantal mogelijke locaties staan hieronder beschreven.

MOERASZONES OP HET LAND   (Oppervlakte benadering)

HELPERMOLENPOLDER EN NIJVEENSTERKOLK  ( 6 ha)

Deze polder heeft sinds de aanleg van de nieuwe oeverbeschermimg ( Lage Wal)  met een natuurvriendelijke oever een open verbinding met het Paterswoldsemeer.  In gesprekken met het Waterschap is gewezen op de mogelijkheid om deze polder te gebruiken als een filter voor het water van het Paterswoldsemeer. Dat zou o.a. inhouden dat de polder verdiept zou moeten worden. Kosten waren de reden om dit niet te doen. Eigenaar is het Meerschap

Lees “Alternatieve locaties moeraszones op het land” verder

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest, door Hennie van Beek en Henk G. Sol, regiegroep Beweging, op woensdag 11 maart 2020, 19.30 uur, Waterschapshuis

1.Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door 1730 personen ondertekend en door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

Lees “Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest” verder

Update activiteiten Paterswoldsemeerbeweging

Wat gebeurt er?

Op maandagavond 24 februari heeft dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest
toegezegd dat er geen moeras in het Paterswoldsemeer gaat komen.
De regiegroep (voorheen taakgroep) richt zich nu op de hoogste prioriteit: de terugdringing
van de waterplanten in het meer.

Lees “Update activiteiten Paterswoldsemeerbeweging” verder

Openbare bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, dd 24 februari 2020

Aize Bouma: gespreksleiding
Bert Middel: dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest
Bart Jan Pol: deskundige van het Noorderzijlvest
Plm 280 belangstellenden/ betrokkenen

Samenvatting door: regiegroep Paterswoldsemeerbeweging

Introductie Aize: Het karakter van de avond is veranderd. De petitie is het uitgangspunt voor de bijeenkomst. De dijkgraaf gaat op deze petitie reageren en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De eindtijd is onbekend.

Lees “Openbare bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, dd 24 februari 2020” verder

Bijdrage Henk Sol Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, De Rietschans, 24 februari 2020

Beweging Recreatie Paterswoldsemeer
Bijdrage Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, De Rietschans, 24 februari 2020

Wij hebben grote zorgen over de plannen van het Waterschap Noorderzijlvest voor de
ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als de recreatieplas van Groningen en Drenthe.
Wij, bijna 1700 ondertekenaars van de Open Brief, horecaondernemers, recreatieondernemers,
watersportverenigingen, verenigingen van omwonenden, hebben zorgen om

Lees “Bijdrage Henk Sol Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, De Rietschans, 24 februari 2020” verder