Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Inspreeknotititie Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest, door Hennie van Beek en Henk G. Sol, regiegroep Beweging, op woensdag 11 maart 2020, 19.30 uur, Waterschapshuis

1.Drie weken geleden zijn de omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging gekomen. De Open Brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is inmiddels door 1730 personen ondertekend en door de horecaondernemers, de recreatieondernemers, de watersportverenigingen en de verenigingen van omwonenden rond het meer.

2. Op maandagavond 24 februari heeft dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest toegezegd dat er geen moeras in het Paterswoldsemeer gaat komen. Deze professionele reactie op de Open Brief van de Beweging is een goed eerste resultaat van de inspanningen.

3.De regiegroep (voorheen taakgroep), ondersteund door een denktank van externe deskundigen, richt zich nu op de hoogste prioriteit: het voorkomen en terugdringen van de waterplanten op het meer.

4.De regiegroep wil weten welke de gevolgen zijn van de vispassage, het vaste waterpeil,  het gemaal Hoendiep en het gemaal Hoornsedijk voor de waterkwaliteit en in het bijzonder het waterplantenarsenaal.

5.Verschillende alternatieven voor moerasvorming in het water zijn ons aangereikt. We denken onder andere aan plannen om 20-25 ha moeras op het land aan te leggen, merendeels ten noorden van Nijeveensterkolk, wellicht ten zuiden ervan en op de Halve Maen. Tegelijk wordt dan 20-25 ha slib gezogen uit de putten op het meer. Ook kan dit samengaan met de aanleg van oeverzones met plantengordels.

Uiteraard willen we weten wat de gevolgen hiervan en van alternatieven zijn voor de waterkwaliteit en het waterplantenarsenaal.  Ook moet een mogelijke fasering met tussentijdse evaluaties gepresenteerd worden.

6.Daarnaast bestuderen we de vastgestelde KRW-normen voor het waterlichaam en de mogelijke aanpassing hiervan, mede in overleg met het Watersportverbond en de Hiswa.

7.De regiegroep wil van het Waterschap horen wat de gevolgen zijn van de Meerwegpassage en de fors toenemende doorslag vanuit het Frieschenveen.

8.Een breed draagvlak voor de voorgenomen maatregelen is essentieel. De regiegroep is bereid kennis in te brengen ter uitwerking en beoordeling van verdere plannen. Dit kan in een open, transparante samenwerking op basis van gelijkwaardigheid onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

9.De Beweging gaat de ondertekenaars van de Open Brief informeren over deze ontwikkelingen en maakt hiervan melding op de website. Men kan zich inmiddels ook abonneren op een e-nieuwsbrief van de Beweging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *