Alternatieve locaties moeraszones op het land

Het waterschap heeft de beweging verzocht om mee te denken over alternatieven voor de moeraszones in het water. Een aantal mogelijke locaties staan hieronder beschreven.

MOERASZONES OP HET LAND   (Oppervlakte benadering)

HELPERMOLENPOLDER EN NIJVEENSTERKOLK  ( 6 ha)

Deze polder heeft sinds de aanleg van de nieuwe oeverbeschermimg ( Lage Wal)  met een natuurvriendelijke oever een open verbinding met het Paterswoldsemeer.  In gesprekken met het Waterschap is gewezen op de mogelijkheid om deze polder te gebruiken als een filter voor het water van het Paterswoldsemeer. Dat zou o.a. inhouden dat de polder verdiept zou moeten worden. Kosten waren de reden om dit niet te doen. Eigenaar is het Meerschap

VEURSTE TOCHT EN EERAPPELWIEK ( 3 ha)

In het bestemmingsplan is dit aangewezen als natuurgebied. Het wordt niet onderhouden. In het kader van de natte ecologische hoofdverbinding zou het vernatten van het gebied goed passen. Voor de uitbreiding van het meer ( 1973) was dit grasland.  Het is in eigendom van  het Meerschap

NEERVELD ( 1,5 ha)

Aansluitend aan de Eerappelwiek ligt Neerveld. Wordt niet onderhouden en was voor de uitbreiding grasland. Is in particulier eigendom.

DE ZWEERDEN EN DE LANGE DRIE ( Peter van Ovenland) ( 4 ha)

Eilanden, aangebracht bij de uitbreiding van het meer. De eilanden hadden als doel om het funderen van een snelweg over het meer ( A7) eenvoudiger te maken. De eilanden hebben hoge beschoeide oevers die aan vervanging toe zijn.  Oevers natuurvriendelijk maken met o.a. rietaanplant.  Ook goed voor de ecologische hoofdverbinding. Aanlegplaatsen aanbrengen via losse steigers.

HALVE MANEN (1,5 ha)

Is afgesloten met drie dammen . Is een slibdepot van gemaakt.  De verbinding met het meer is waarschijnlijk te herstellen  en dat geeft mogelijkheden voor een moeraszone.

RAITTOP ( 0,25 ha)

Staat ook in de 3 ha-plannen. Bomen eraf en riet er voor in de plaats. Voor zeilers het voordeel dat bomen zijn verdwenen.

VOLEMADE ( 6 ha)

Het gebied van de Volemade, achter de Hoorner Bocht heeft mogelijkheden.  Het is een gebied in het stroomdal van de voormalige Oude Aa. Op de kaart van het Meerschap wordt het aangegeven als Hoornse Diep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *