Open brief

Beweging Recreatie Paterswoldsemeer
p/a VWDTP
Meerweg 227
9752 XD Haren
www.paterswoldsemeerbeweging.nl
contact@paterswoldsemeerbeweging.nl

Aan het Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

Open brief aan het Waterschap Noorderzijlvest over het Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

Paterswolde, 20 februari 2020

Geacht Bestuur,

De recente informatie over het Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer van het Waterschap
Noorderzijlvest brengt vele omwonenden, recreatieverenigingen, watersportverenigingen,
horeca- en recreatieondernemingen in beweging. Zij hebben zich verenigd in de Beweging
Recreatie Paterwoldsemeer.

Wij maken ons grote zorgen over de plannen die het Waterschap in voorbereiding heeft en die
schadelijk kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als de
recreatieplas van Groningen en Drenthe.

Wij vragen het Waterschap met de betrokken gemeenten en provincies de ontwikkeling van
het meer ter hand te nemen, die uitstijgt boven het voldoen aan Europese KRW-richtlijnen in
urbane gebieden met een belangrijke economische en recreatieve functie.
Wij steunen en dragen deze integrale ontwikkeling mits er ondubbelzinnige garanties zijn
voor

– het behoud van bevaarbaar water, zonder waterplanten;
– het behoud van wedstrijdwater;
– het behoud van zwemwater;
– het afzien van (oever)moerassen;
– passende financiering om het bovenstaande te kunnen handhaven.

Wij willen tijdens de bijeenkomst op 24 februari 2020 niet meevaren in de fuik van
deeloplossingen, zolang nut en noodzaak van het gebiedsprogramma in de ontwikkeling van
de recreatieplas Paterswoldsemeer niet helder zijn en zolang de eerdere opmerkingen van
betrokkenen niet zijn beantwoord.

Wij vragen u het proces te heroverwegen en de vormgeving van de bijeenkomst op 24
februari 2020 hierop aan te passen.
Ondertussen besteden de media aandacht aan onze zorgen. Uiteraard zijn wij voor overleg
beschikbaar.

In afwachting van uw reactie,

de Taakgroep Beweging Recreatie Paterswoldsemeer:

Loek Marcus, VWDTP
Harald en Sandra Woldring, melk- en rundveehouderij Woldring
Dennis den Boef, Jachthaven Zuidwesthoek
Karen Versol, de Paalkoepel
Hennie van Beek, Federatie Recreatie-verenigingen Paterswoldsemeer
Frans Kappenburg, de Rietschans en Strandpaviljoen de Leite
Rogier Lankhorst, bewoners De Ruige Hoek
Eric H. Jongsma, VWDTP
Henk G. Sol, em. hoogleraar RUG en TUD

Deze brief wordt ondersteund door:

 • De verzamelde horecaondernemers rond het Paterswoldsemeer
 • Watersportvereniging VWDTP
 • GSZ Mayday (studentenzeilvereniging)
 • Groninger Motorboten Club
 • Federatie Recreatie-verenigingen Paterswoldsemeer
 • Bewonersvereniging Reigerlaan
 • Vereniging t’Ol Veen
 • Jachthaven Zuidwesthoek
 • A28 Watersport
 • Regio Noord van het Watersportverbond
 • Stichting Sailability Nederland ( Zeilen voor mensen met een bepreking)
 • Vereniging van Ligplaatshouders Paterswoldsemeer ‘de Vuurtoren’
 • Belangengemeenschap Noorderlijte Haren