Update 25 april 2020

Achtergrond

De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer is ontstaan als reactie op de vele zorgen rond de ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als DE recreatieplas van Groningen en Drenthe. De Beweging wordt gesteund door ruim 1700 ondertekenaars van de Open Brief aan het Waterschap Noorderzijlvest van 20 februari 2020 en door bijna 300 aanwezigen op een bijeenkomst georganiseerd door het Waterschap op 24 februari 2020 in De Rietschans.

De Beweging heeft toegezegd in samenspraak met het Waterschap een bijdrage te willen leveren aan de vergroting van draagvlak voor te ontwikkelen maatregelen in het kader van de KRW.

Opzet Beweging

De Beweging kent een Regiegroep en een Verhelderaarsgroep.

In de Regiegroep houden Frans Kappenburg (De Rietschans) en Karen Versol (De Paalkoepel) contact met alle horecaondernemingen rond het meer en Dennis den Boef (Jachthaven Zuidwesthoek) met de recreatieondernemingen en de Hiswa-Recron.  Erik Jongsma en Michel van den Bogaert stemmen af met VWDTP en het Watersportverbond, en Hennie van Beek met de Federatie van Recreatieverenigingen. Rogier Lankhorst steunt haar hierin. Sandra Woldring representeert de landbouwsector.

De Verhelderaarsgroep bestaat uit Michel van den Bogaert, Robbert van Deijk en Menno Kuiper met raadpleging van hun netwerken.

Henk Sol is gevraagd de rol van onafhankelijk woordvoerder op zich te nemen.

Met de bewonersverenigingen, de watersportverenigingen en de betrokkenen rond het meer, die de Open Brief steunen, wordt via mail, de website en de nieuwsbrief contact onderhouden. Op passende wijze moet verdere interactie vormgegeven worden. De Beweging kent geen mandaat, wel vertrouwen en draagvlak.

De Beweging neemt aan het Overlegplatvorm Paterswoldsemeer deel met inbreng van Henk Sol, Hennie van Beek en Michel van den Bogaert.

Overlegbijeenkomst 20 april 2020

Op 20 april 2020 heeft in het Waterschapshuis de eerste bijeenkomst van het Overlegplatvorm Paterswoldsemeer plaats gevonden. Aanwezig waren Ton Baas (vz), Annette van Velde, Mark Pietersen, Marion Pot (verslag) en Henk Sol, Hennie van Beek en Michel van den Bogaert. De bijeenkomst verliep in een open sfeer, gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen en waardering.

Het Waterschap heeft besloten een frisse start te maken met alle initiatieven rond het KRW-dossier Paterswoldsemeer. Centraal staat voor het Waterschap het begrip co-creatie. Binnenkort is een ‘herstartnotitie’ te verwachten.

Er wordt nagegaan of ook vanuit natuurorganisaties aan het overleg kan worden deelgenomen.

Naast de (bestuurlijke) overleggroep gaat het Waterschap inhoudelijk overleggen met onze ‘Verhelderaars’ Michel, Menno en Robbert, mogelijk aangevuld met een inhoudsdeskundige van natuurorganisaties. ‘Natuur, Omgeving en Waterschap werken NOW samen’.

Een door de Beweging ingebrachte gespreksnotitie heeft het Waterschap nogmaals geattendeerd op de noodzaak van precieze en transparante communicatie. De opmerkingen en suggesties worden opgepakt en op korte termijn beantwoord.

Gelet op de Corona crisis en de (zomer)vakanties wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden om belanghebbenden en belangstellenden te informeren en te betrekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *